Navigácia

Obsah

Späť

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane 2016 z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti (2% dane)

Vyvesené: 27. 2. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: admin prevod

Späť