Navigácia

Obsah

Späť

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane 2017 z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti (2% dane)

Vyvesené: 1. 3. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: admin prevod

Späť