Navigácia

Obsah

Charakteristika

 

Dvojpodlažná budova disponuje výťahom a celé priestorové vybavenie je riešené bezbariérovo, so zreteľom na bezpečnosť a spokojnosť našich klientov. Zariadenie podporuje integráciu klientov v prirodzenom prostredí v prepojení na otvorenú komunitu mesta. Starostlivosť o klienta je cielene individuálna, zameraná na podporu jedinca, jeho rodiny a širšieho sociálneho zázemia. Súčasťou starostlivosti je duchovná, spirituálna a psychoterapeutická podpora. Okrem toho poskytujeme služby pre klientov so špecifickými potrebami aplikovaním nových terapeuticko-rehabilitačných postupov – reminiscencia, validačný postoj, bazálna stimulácia, preterapia.