Navigácia

Obsah

Odborný tím

 

Odborný tím so skúsenosťami v práci so seniormi Vám v našom zariadení ponúka: sociálne služby s celodennou starostlivosťou so zameraním na stimulačné a preventívne programy, individuálny prístup k vašim potrebám, monitorovanie, rešpektovanie a riešenie problémov. V senior centre vytvárame priestor pre sebarealizáciu klientov, život v zariadení prispôsobujeme domácim podmienkam, spolupracujeme s klientovou rodinou.

 

Riaditeľka

Ing. Milena PolákováIng. Milena Poláková

Som absolventkou Slovenskej vysokej školy technickej, Chemickotechnologickej fakulty, Katedry ekonomiky a riadenia v Bratislave. Po skončení vysokej školy som pracovala vo vedúcich funkciách v potravinárskom priemysle . Práve vo výrobe, kde sa tvoria hodnoty, som sa naučila vysokej pracovnej disciplíne, zodpovednosti, cieľavedomosti a vysokému pracovnému nasadeniu. Z výroby som prešla pracovať do štátnej správy, neskôr do samosprávy. Ostatných 9 rokov som pracovala vo funkcii prednostky Mestského úradu v Sládkovičove. Vo svojej funkcii som sa okrem práce týkajúcej sa vedenia úradu intenzívne zapájala do vypracovávania a realizácie projektov financovaných z fondov EÚ, ministerstiev, úradu vlády či VÚC . Som hrdá na to, že takmer vo všetkých projektoch budovania mesta, v tomto období, je aj môj rukopis.

Svoju prácu v sociálnom zariadení vidím, okrem jeho zveľaďovania a zabezpečovania finančných prostriedkov na jeho nadštandardný chod aj vo vedení kolektívu pracovníkov pre ktorých bude náš klient, vždy na prvom mieste. Mojou najväčšou snahou je vytvoriť dôstojný domov pre našich seniorov, v ktorom nájdu plnohodnotný život. Náš spoločný život…

 

Liečebný pedagóg

PaedDr. Zlata ŠramováPaedDr. Šramová Zlata

Ako psychoterapeutka a liečebná pedagogička som pracovala 25 rokov v oblasti psychiatrie, v psychiatrickej liečebni, nemocnici a psychiatrickej klinike ( Kremnica, Galanta, Bratislava). Som spoluzakladateľkou Denného psychiatrického centra v Bratislave. Po rozšírení svojej kvalifikácie ( psychoterapeutické výcviky) sa venujem v posledných rokoch práci s ľuďmi v kóme, so zomierajúcimi a hlavne novým resocializačným možnostiam v starostlivosti o seniorov, hlavne o ľudí s diagnózou Alzheimerovej choroby. Aktívne prednášam a publikujem k danej problematike na Slovensku a v Čechách. Vediem školiace workshopy, som supervízorkou, podieľam sa na vzdelávaní sociálnych pracovníkov. V oblasti psychoterapie sa zameriavam na prácu s rodinami a individuálnu podporu a som lektorkou seminárov a výcvikov so zameraním na systemicko konštelačnú prácu. Mojim snom je zrovnocenniť starostlivosť o seniorov s inými vekovými kategóriami a vytvoriť klímu pre ich zmysluplné zavŕšenie posledných rokov života. Mojimi koníčkami sú staré ľudové techniky, história a literatúra.

 

Hlavná sestra

Mgr. Iveta Hánová

Mgr. Iveta HánováSom absolventkou Trnavskej univerzity Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave. Akademický titul magister som získala v študijnom odbore Ošetrovateľstvo. Okrem toho som získala špecializáciu v špecializačnom odbore Ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov. Mám za sebou 34 ročnú prax sestry a bohaté skúsenosti v ošetrovateľskej starostlivosti o chorých. Za toto dlhé obdobie pôsobenia v zdravotníctve som prešla viacerými oddeleniami, kde som nadobúdala nové poznatky a zručnosti špecifické pre to dané oddelenie (JIS, interné, geriatrické, očné oddelenie, nefrologická a endokrinologická ambulancia, dialyzačné stredisko). Počas pôsobenia mojej praxe som sa naučila zvládať a riešiť stresové situácie a prispôsobovať sa meniacim sa okolnostiam, čo povolanie sestry vyžaduje. Povolanie sestry je mojím poslaním, pomáhať slabším, chorým a starým ľuďom, ktorí sú odkázaní na našu pomoc. V Senior centre Antonius v spolupráci s multidisciplinárnym tímom vytvárame čo najvhodnejšie podmienky pre zdravé starnutie a poskytovanie kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti, vychádzajúcej z poznania zmien a problémov príznačných pre obdobie regresného veku.