Navigácia

Obsah

Rehabilitácia

Pri rehabilitácii využívame prvky Bobathovej, Kabáthovej metodiky, Kaltenborna a bazálnu stimuláciu. S klientmi cvičíme aktívne, pasívne, využívame špeciálne dychové cvičenia, cievnu gymnastiku a izometrické cvičenia. Zameriavame sa na udržanie sebestačnosti. Cviky prevádzame pri rebrinách, v závese, využívame stacionárny bicykel, aktívne-pasívny pohybový trenažér, pri nácviku chôdze G-aparát.