Navigácia

Obsah

Charakteristika

 

Dvojpodlažná budova disponuje výťahom a celé priestorové vybavenie je riešené bezbariérovo, so zreteľom na bezpečnosť a spokojnosť našich klientov. Zariadenie podporuje integráciu klientov v prirodzenom prostredí v prepojení na otvorenú komunitu mesta. Starostlivosť o klienta je cielene individuálna, zameraná na podporu jedinca, jeho rodiny a širšieho sociálneho zázemia. Odborný tím so skúsenosťami v práci so seniormi v zariadení ponúka sociálne a zdravotné služby s celodennou starostlivosťou, prihliadajúc na sociálny a zdravotný stav klienta. Súčasťou starostlivosti je duchovná a spirituálna podpora. Okrem toho poskytujeme rehabilitáciu s využívaním prvkov Bobathovej, Kabáthovej metodiky, Kaltenborna a bazálnu stimuláciu. S klientami cvičíme aktívne, pasívne, využívame špeciálne dychové cvičenia, cievnu gymnastiku a izometrické cvičenia. Zameriavame sa na udržanie sebestačnosti.