Navigácia

Obsah

Duchovné činnosti

Pre našich klientov zabezpečujeme duchovnú starostlivosť v úzkej spolupráci s evanjelickou farárkou ThDr. Andreou Lukačovskou a s katolíckym farárom Mgr. Václavom Ďurčom, ktorí pravidelne navštevujú naše zariadenie.