Navigácia

Obsah

Kreatívne činnosti

Kreatívne činnosti robíme na základe sezónnosti, v závislosti od konkrétnej príležitosti.

Prinášajú množstvo výhod:

  • celkové uvoľnenie mysle aj tela
  • rozvoj zmyslového vnímania
  • radostnejšiu a optimistickejšiu myseľ
  • viac energie na zvládanie každodenných rutinných činností