Navigácia

Obsah

 

Vážení rodinní príslušníci, priatelia!

V zmysle zaslaných postupov, ktoré vypracovalo MPSVR SR - odbor krízového manažmentu a bezpečnosti pre poskytovateľov všetkých druhov sociálnych služieb, zameraných na návštevy, ktoré sú upravené podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v danom regióne podľa COVID Automatu MZ SR, povoľujeme od 29. 04. 2021 návštevy prijímateľov sociálnej služby v našom zariadení. 

Návštevy budú realizované za prísneho dodržiavania hygienicko-epidemiologických podmienok a bez fyzického  kontaktu.

Maximálny počet návštevníkov na jednu navštívenú osobu sú 2 osoby (deťom do 15 rokov sa návštevy neodporúčajú). Návšteve bude vykonané meranie telesnej teploty a zabezpečná dezinfekcia rúk.

Pri príchode sa  návšteva musí preukázať negatívnym testom podľa NTS SARS-CoV-2, pokiaľ nemá potvrdenie o kompletnom zaočkovaní alebo o prekonaní COVID-19 podľa platných výnimiek.

Dĺžka trvania návštev je 30 minút, po nej bude vykonaná dezinfekcia priestorov (stoly, stoličky, dotykové plochy.....).

K dispozícii sú dve náštevné miesta, v určených časových intervaloch. Pri voľbe dňa a času  návštevy prosím uveďte do poznámky  meno osoby, ktorú si prajete navštíviť.

Veľmi pekne ďakujeme za dodržiavanie všetkých opatrení  a tešíme sa na Vaše návštevy.

Kolektív Antonius senior centra

 

V tomto kroku zvolte službu, na ktorú chcete uskutočniť rezerváciu. V nasledujúcich krokoch zvolíte termín rezervácie a zadáte kontaktné údaje. O stavu rezervácie budete informovaný e-mailom.

Vašu rezerváciu môžete vyhľadať cez vyhľadávací formulár. Zadajte PIN (obdržíte ho e-mailom) a kliknite na tlačítko vyhľadať. V zobrazenom detaile môžete taktiež rezerváciu zrušiť.